Dovett lønner seg!

Publisert 22. september 2021 i Aktuelt

Tiss, bæsj og dopapir er det eneste som skal i do. Fortsatt melder avløpsavdelingen at søppel og fett er de store utfordringene i avløpssystemet. Det fører faktisk ofte til driftsproblemer mer enn en gang i uka. Dette koster penger!

Økonomisk smart

Vi har spurt de som jobber med avløpet hva de mener utgjør det største økonomiske problemet i avløpssystemet. 67 % mener det er søppel, 24 % mener det er fett og bare 4 % mener det er andre ting. Her er det altså penger å spare. Du har betalt renovasjonsavgift for at noen skal komme og hente fett, matavfall og annet avfall hjemme hos deg og behandle det på en miljøforsvarlig måte. Da er det dårlig økonomi og naturvern å sende det i avløpet.

Vi må jobbe sammen! Vår jobb er å informere om konsekvensene – din jobb er å kaste alt i søppelbøtta.

Fakta  

Avfall i avløpsrørene klumper seg sammen og tetter rørene. Tette rør gir avløpsvann på avveie, noe som kan føre til oversvømmelse av kjellere eller forurensning av naturen. I tillegg fører avfall til pumpestopp på avløpspumpestasjonene. Det koster tid og penger å reparere, disse pengene kunne vært brukt mye mer fornuftig. Det er også fare for at mens pumpen står så kommer avløpsvannet på avveier og kan forurense naturen.   

Det enkle budskapet 

Det er kun tre ting som skal i avløpsrørene; tiss, bæsj og dopapir. Alt annet skal kildesorteres i avfallsbeholderne dine, som du allerede betaler for. Er du i tvil, sjekk ut doguiden.no.  

 

Flere aktuelle saker

Dovett-kampanjen er i gang igjen!
23. september 2021

Det er igjen tid for Godt Vann Drammenregionens årlige dovett-kampanje. Et viktig budskap kan aldri gjentas for mange ganger – […]

Les mer →
Dovett på norsk og engelsk
8. juli 2021

Trenger du en dovettplakat på norsk og engelsk kan du fritt laste ned Godt Vann Drammensregionen sin.

Les mer →
Jule-fett skaper avløpsproblem
7. desember 2020

Det er ikke ett fett om du kaster ribbefettet i do eller putter det i matavfallet. For i julen skaper fett i avløpet store driftsproblemer og økte utgifter for kommunene tilknyttet Godt Vann Drammensregionen.

Les mer →