Ikke bare ekkelt, men dyrt

Publisert 7. august 2017 i Aktuelt

Det er god samfunnsøkonomi i godt dovett!

Et velfungerende avløp er ingen selvfølge. Vannbransjen har det viktige samfunnsansvaret å sørge for en miljøforsvarlig og trygg transport av avløpsvannet fra forbruker til renseanlegget. Stadige driftsproblemer på grunn av søppel og fett i avløpet gjør den jobben unødvendig kostbar og utfordrende.

Hva er det som koster?

Pumpestopp: Det er helt vanlig med en til to pumpestopp i uken. I 95 prosent av tilfellene skyldes stoppene vaskefiller, q-tips, våtservietter og annet søppel. Hver pumpestopp krever minst en times arbeid for to personer.

Slitasje: Ofte må deler skiftes ut. Pumpene slites unødvendig og de bruker mye mer strøm i tiden før de stopper helt opp. Fett som stivner i rørene gir dårligere flyt på avløpsvannet, tyngre jobb for pumpene og er en delikatesse for rotter.

Avløpsvann på avveier: Avløpspumpenes oppgave er å pumpe avløpsvann videre på sin vei fra forbruker til renseanlegg. Når det stopper, er resultatet oversvømmelser og kloakk på avveier.  Avveier kan være inn i kjellere eller ut i naturen. Dette koster å rydde opp i.

Dårligere flomsikring: I perioder med mye nedbør klarer ikke innsnevrede, tette avløpsrør å ta unna så mye som de egentlig er dimensjonert for og flomskadene kan øke.

Høyere renovasjonsavgift: Kommunen må betale gjenvinningsstasjonene ekstra for å levere søppelet som fanges opp i avløpssystemene. Dette er søppel som forbruker allerede har betalt renovasjonsavgift for å få hentet hjemme hos seg når søplet kildesorteres riktig.

Dårlig ressursøkonomi: Når søppelet sorteres riktig i husstandene resirkuleres ressursene på beste måte. Fett blir for eksempel til høyverdig biodisel. Matrester blir god matjord og restavfallet ender ikke i naturen eller som marint søppel.

Utrivelig arbeidsforhold: Å rense ut andres søppel fra avløpssystemene er ingen hyggelig jobb for heltene som jobber i avløpsanleggene og som hver dag gjør en viktig miljøinnsats.

Gebyrer og framtidsutsikter

Når gebyrpengene brukes på å rydde søppel og fett i avløpssystemet går det på bekostning av løpende drift og vedlikehold. Befolkningsvekst, klimaendringene, strengere kvalitets- og sikkerhetskrav, samt behovet for å øke fornyelsestakten for det omfattende ledningsnettet er hovedårsakene til at gebyrnivået forventes å øke i årene fremover.
Vårt enkle tips til hver og én for å bidra til at gebyrpengene blir bruk samfunnsøkonomisk: Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do- alt annet skal i søpla!

Les mer om kildesortering!

Søppel i avløpet koster tid og penger.

Ikke bare ekkelt, men dyrt

Bruker man ikke sunt dovett risikerer man en saftig regning for opprydning og reparasjon av eventuelle skader.

Les mer →

Dine rester blir festmåltid for rottene

Å kaste søppel og fett i do er en enkel utvei, men konsekvensene kan bli katastrofale. Bruker du ikke sunt dovett risikerer du kloakk i kjelleren, forurensning av naturen og rotter på besøk.

Les mer →

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!