Q-tips

Q-tips skal ikke i do!

Norge har gode toalettforhold, og avløpsvannet blir forsvarlig renset før det slippes ut i naturen. Det forutsetter at sanitæranleggene brukes som de skal. Brukes toalettene som avfallsbøtte fører dette til tette avløpsledninger, stopp i pumpestasjoner, oversvømmelser, økte rotteplager og forurensning av naturen.

Løsningen er enkel: Skaff en avfallsbøtte på badet og bruk den.

Q-tips er liten men den skaper store problemer:

  1. Q-tips løser seg ikke opp og virker som armering i rør og i pumpestasjoner så disse tettes.
  2. Tette rør og pumpestasjoner fører til oversvømmelse og mulig forurensning.
  3. Tette avløpsanlegg gir utrivelige arbeidsforhold for heltene som jobber i avløpsavdelingene. De gjør en viktig miljøinnsats hver dag. Du kan hjelpe dem.
  4. Q-tips som ender i vannet skylles etter hvert opp på strendene både langs kysten og langs vassdrag og innsjøer.
  5. Under strandrydde aksjoner plukkes det opp mange tusen q-tips. Stopp marin forsøpling bruk søppelbøtta.
  6. I avløpsanlegg kan Q-tips ende opp i slammet, slammet er en ressurs til jordforbedring. Vi ønsker ikke plastdeler i jorda.
  7. Økte nedbørsperioder øker faren for oversvømmelse i avløpsanlegg, og det blir enda viktigere at avløpsvannet ikke inneholder søppel.
  8. Q-tips og annet søppel i avløpet fører til store ekstra utgifter for vann- og avløpsavdelingene med alle problemene de skaper.

Lurer du på hvor du skal kaste avfallet? Sjekk ut RfD’s Kildesorteringsguide

 

Det er ikke tvil om at Q-tips ender i avløpet. Plastkannen er full av Q-tips som er samlet opp i en pumpestasjon (fra Nedre Romerike avløpsselskap IKS).

Q-tips

Løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene.

Les mer →

Våt- servietter

Løser seg ikke skikkelig opp og samler seg i store baller som tetter rørene.

Les mer →

Fett

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Les mer →

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!