Våt- servietter

Våtservietter skal ikke i do!

Det finnes ikke nedspylbare våtservietter! Noen produsenter påstår det, men vår erfaring fra virkeligheten tilsier at de tar feil. Våtservietter løser seg ikke opp men klumper seg sammen som store baller. Over 10 prosent av befolkningen i Drammensregionen kaster våtservietter i do, hjelp oss med å få slutt på det.
Når sanitæranleggene brukes som de skal fungerer også avløpssystemene som de skal. Det blir billigere og bedre drift av hele avløpssystemet og man unngår tette rør, oversvømmelse og forurensning i naturen.

En våtserviett virker kanskje uskyldig, men det blir fort mange og skaper store problemer:

  • De klumper seg sammen som baller, gjerne med annet søppel og fett innblandet og tetter rør og pumpestasjoner.
  • Tette rør og pumpestasjoner fører til oversvømmelse og mulig forurensning.
  • Tette avløpsanlegg gir utrivelige arbeidsforhold for heltene som jobber i avløpsavdelingene og gjør en viktig miljøinnsats hver dag.
  • Når pumpestasjoner blir tette kan avløpet gå i overløp og ut i en resipient (bekk, elv, innsjø eller annen vannkilde). Er det søppel i avløpet da skaper det forurensning i naturen.
  • I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling.
  • Men økte nedbørsperioder øker faren for oversvømmelse i avløpsanlegg, og det blir enda viktigere at avløpsvannet ikke inneholder søppel.
  • Våtservietter og annet søppel i avløpet fører til store ekstrautgifter for vann- og avløpsavdelingene med alle problemene de skaper.

Løsningen er enkel.

Avfallsbøtte på badet som brukes til våtservietter, q-tips, hår, tamponger, truser, engangslinser og alt annet søppel som oppstår på badet.

Her kan du lese mer hvordan du skal sortere søppel og hva som skjer med søppelet: Kildesorteringsguiden

 

Våtservietter tugger seg sammen og tett pumper.

Q-tips

Løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene.

Les mer →

Våt- servietter

Løser seg ikke skikkelig opp og samler seg i store baller som tetter rørene.

Les mer →

Fett

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Les mer →

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!